« Back to Posts

Advice for rum newbies on "top shelf" rums


Sign up or Log In to change notification settings.
lubdas 🇧🇬 | 10 ratings Posted 18 Apr '22

Пол, хубаво е като един ветеран на рома, да напишеш класация с първите места на 10, 20 или 30 рома от твоето проучване. Така за новите любители на рома ще има посока , а за старите поле за дискусия !

Advert Image

Advertisement | Go Premium to remove

Advert Image

Advertisement | Go Premium to remove

Advert Image

Advertisement | Go Premium to remove

Advert Image

Advertisement | Go Premium to remove